VISSEN RIVIER OPEN!

OPENINGSDATUM

Riviervissen open Van 1 april tot en met 30 september 2020, alle dagen open behalve vrijgavedagen (zie kalender).

VAN 07:00 TOT 19:00

Licenties verkrijgbaar bij de receptie

COMPETITIE

Onze camping neemt elk jaar deel aan de prijsvraag Intercamping in de meren van Reilerweier. Laat het ons weten als je ons wilt helpen de "Eugène Cup" opnieuw te winnen!

SPORTVISSEN

De Sûre stroomt door onze camping. Iedereen met de juiste vergunningen mag in deze rivier vissen.
Meerdere keren per jaar worden er beekforellen uitgezet. We moedigen een terugzetbeleid (no-kill)
aan.
Klik op de onderstaande tabbladen voor extra informatie.
Onze visgebied, zeer geschikt voor het vliegvissen in een no-kill-modus, is een deel van de High-Sûre
dat tussen de Bourscheid-Moulin-dam en de treinbrug op weg naar Michelau (Brahmühle) ligt. Dit
deel heeft een totale lengte van 3.557 meter over de twee oevers van de rivier de Sûre inclusief het
aftakkanaal naar de Moulin.
Om te mogen vissen, moet u zowel visvergunningen van de staat als de eigenaar hebben.
De Staatsvisvergunning kunt op www.guichet.lu kopen. De kosten bedragen € 4,00 voor een maand

De visvergunning van de eigenaar, kost € 8,00 per dag, € 40,00 of € 220,0 per seizoen. Deze licentie is
verkrijgbaar bij onze receptie.
De vergunningen moeten op verzoek worden getoond aan de politie, opzieners en de eigenaar van
de visrechten dan wel zijn vertegenwoordigers.
Kinderen onder de 14 jaar hebben geen nationale visvergunning nodig, maar wel een eigen
visvergunning. De kosten zijn de helft van de prijs voor volwassenen.
Vissen is toegestaan ​​met één hengel per visser en per vergunning met een enkele haak.
Het is alleen toegestaan ​​vanaf de kant van de rivier te vissen met uitzondering van vliegvissers.
Het aantal vangsten is beperkt tot 6 forellen per dag.
Het visseizoen loopt van 1 april tot 30 september 2020 van 5.00 uur ’s morgens tot 23.00 uur ’s
avonds.
We rekenen op uw respect voor de natuur en de rivier en laat de gevangen vissen voorzichtig en
visvriendelijk vrij.
Bij voorbaat dank,
Het team van Camping du Moulin

RIVER SURE VISSEN REGELS

Our fishing river, (well adapted for the fly fishing on a no-kill mode), is a piece of High-Sûre river placed between the Bourscheid-Moulin dam and the train bridge  on the way to Michelau (Brahmühle) with a total length of 3,557 Meters (2 sides of Sûre river + moulin's canal).

In order to fish you must have both state and owner fishing licences available at the reception.

  1. State fishing licence (Available on www.guichet.lu): 4,00€ /1 month
  2. Owner fishing licence: 8€/day, 40€/week, 220€/season

These licences must be showed to the police, the fish/wood-keeper, the owner of the fishing rights or his delegates.

Kids below 14 years don't need a state fishing licence but need to have a owner fishing licence for 1/2 price of adult price.

Fishing is allowed for one fishig rod per fishermen and per licence with a single hook.
Fishing is only allowed from the side of the river, except for fly-fishermen.
The amount of catches is limited to 6 trouts/day.
The fishing season is from 1 april till 30 september of 2020 from 5h00 to 23h00 on light hours only..

We count on your respect of nature and river... Please release the fishes with caution and kindness. Karma is never too far away...

Thanks in advance.

Camping du Moulin's Team

VISVERSLAGEN

TOEGELATEN OF NIET

TWISTER & NATURAL WORMS
SPOON (1 Haak)
BLINKERS
POWER BAIT

Vismateriaal is te koop bij de campingwinkel.

testimonial

Aarzel niet om ons informatie te vragen. We zijn altijd blij om te komen helpen.

Camping du Moulin's Team

Come fishing!