Algemene verkoopvoorwaarden

schuilplaatsen, chalets, campers, staanplaatsen en andere soortgelijke accommodaties die door de camping worden aangeboden.

1. Het accommodatiecontract wordt als voltooid beschouwd wanneer de accommodatie (s) online door de klant is / zijn geboekt en betaald. Het accommodatiecontract wordt ook als voltooid beschouwd wanneer de reservering van de huuraccommodatie niet schriftelijk is gemaakt. Een bevestiging door de camping wordt pas definitief bevestigd wanneer deze schriftelijk is gedaan, hetzij per post, fax of e-mail. Boekingsbevestigingen verzonden vanaf andere mogelijke boekingsplatforms worden pas verplicht als ze schriftelijk door de camping zijn bevestigd.

2. Annuleringsvoorwaarden:

A. Bij annulering 2 weken of langer voor de aankomstdatum wordt het totale bedrag (vooruitbetaald) voor de niet-gewaardeerde periode terugbetaald aan 100%.
B. Bij annulering twee weken voor de aankomstdatum wordt het vooruitbetaalde bedrag met 50% terugbetaald.
C. Bij annulering 1 week of minder voor de aankomstdatum wordt het vooruitbetaalde bedrag 25% terugbetaald.

De geaccepteerde redenen zijn als volgt: ernstige ziekte of overlijden van uzelf of een van uw reisgenoten, ouders (zwager), broer, zus, zwager, schoonzus of van zijn eigen kinderen.
Om te worden vergoed, moet u in alle bovengenoemde gevallen bewijs leveren.

3. Als algemene regel stellen de gereserveerde huuraccommodaties de klant op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur ter beschikking. Op de afgesproken vertrekdatum is / worden de huuraccommodatie (s) vrijgemaakt en uiterlijk om 10.00 uur ter beschikking gesteld aan de Camping.

4. Het huisvestingscontract geeft de klant niet het recht om een ​​bepaald huureenheidnummer te verstrekken. In het geval dat de camping geen huuraccommodatie aan de klant kan aanbieden, is toeristische accommodatie vereist om de klant een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden.

5. De dag van aankomst dient u voor 18.00 uur aan te komen. Als dit niet mogelijk is, wordt toeristische accommodatie (camping) op de hoogte gebracht. Alle relevante overeenkomsten moeten schriftelijk worden vastgelegd.
Indien de klant op de dag van aankomst niet voor de afgesproken tijd is aangekomen, heeft de toeristische accommodatie (camping) het recht de huuraccommodatie (s) anders te huren.

6. Bij het sluiten van het accommodatiecontract behoudt het gastbedrijf zich het recht voor om een ​​voorschot van 25% op het factuurbedrag te vragen. Dit is betaalbaar binnen 14 dagen. Het definitieve bedrag dient minimaal 6 weken voor de huurdatum betaald te zijn.

7. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (btw).

8. De prijzen vermeld in online aanbiedingen en gedrukte producten zijn inclusief actuele BTW. Prijswijzigingen voor reserveringen met een voorlopige vertraging van meer dan 6 maanden tussen de dag van de reservering en de dag van aankomst kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

9. Toeristische accommodatie (camping) behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.

10. Betaling per factuur is alleen mogelijk na het maken van speciale afspraken.

11. De facturen van het hostingbedrijf zijn betaalbaar na ontvangst van de factuur.

12. Bovenstaande voorwaarden gelden mutatis voor individuele en groepsvakanties.

13. Bovenstaande voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op campingklanten die een staanplaats hebben gereserveerd.

14.Voor een mogelijke verlenging van het verblijf dient minimaal één dag voor het geplande vertrek een mondeling verzoek te worden ingediend bij de campingeigenaar.

15 De kampeerder accepteert de hem toegewezen locatie. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de geuite wensen.

16. In geval van ontslag van de camping wegens het niet naleven van de interne regels, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

17. Alle reserveringen zijn onderhevig aan aanvaarding onder deze voorwaarden en het huishoudelijk reglement van de camping.

Laatste update: Januar 2020